SMK NEGERI 1 BONJOL

Jalan Lintas Sumatera, Bukittinggi - Medan

Unggul dalam Inovasi dan Teknologi

PROFIL PIMPINAN SEKOLAH DAN PEJABAT STRUKTURAL

Jum'at, 24 Juli 2020 ~ Oleh Administrator ~ Dilihat 573 Kali

PROFIL PIMPINAN DAN SEKOLAH DAN PEJABAT STRUKTURAL

SMK NEGERI 1 BONJOL

 

 1. PROFIL SINGKAT KEPALA SEKOLAH

Nama                                                   : Feri Andri, S. T, M. Pd. T

Nip                                                      : 197703302008011003

Tempat/Tanggal Lahir             : Lubuk Sikaping/ 30/03/1977

Nomor Telf                                         : 081363305450

Jenis Kelamin                                      : Laki-Laki

Agama                                                 : Islam

Latar Belakang Pendidikan                : S.2 Teknik Mesin

Alamat                                                : Lubuk Sikaping

 

 1. PROFIL SINGKAT KEPALA TATA USAHA

Nama                                                   : Sri Erlinda, S. Pd

Nip                                                      : 196902221990032002

Tempat/Tanggal Lahir             : Bukittinggi/ 22/02/1969

Nomor Telf                                         : 082280498568

Jenis Kelamin                                      : Perempuan

Agama                                                 : Islam

Latar Belakang Pendidikan                : S.1/A.IV PPKN

Alamat                                                : Bonjol

 

 1. PROFIL SINGKAT KEPALA PERPUSTAKAAN

Nama                                                   : Drs.Yanuar

Nip                                                      : 196301071988031004

Tempat/Tanggal Lahir             : Bonjol/07/01/1963

Nomor Telf                                         : 081374696339

Jenis Kelamin                                      : Laki-Laki

Agama                                                 : Islam

Latar Belakang Pendidikan                : S.1/A.IV Teknik Mesin

Alamat                                                : Bonjol

 1. PROFIL SINGKAT WAKA KURIKULUM

Nama                                                   : Ardi Mitra, S. Pd

Nip                                                      : 198106202006042008

Tempat/Tanggal Lahir             : Lubuk Selasih/ 24/09/1980

Nomor Telf                                         : 081266458446

Jenis Kelamin                                      : Laki-Laki

Agama                                                 : Islam

Latar Belakang Pendidikan                : S.1/A.IV Teknik Mesin

Alamat                                                : Lubuk Sikaping

 

 1. PROFIL SINGKAT WAKA KESISWAAN

Nama                                                   : Deswita, S. Pd

Nip                                                      : 196512312005012047

Tempat/Tanggal Lahir             : Lubuk Sikaping/ 31/12/1965

Nomor Telf                                         : 081374571590

Jenis Kelamin                                      : Perempuan

Agama                                                 : Islam

Latar Belakang Pendidikan                : S.1/A.IV Pend. Kimia

Alamat                                                : Lubuk Sikaping

 

 1. PROFIL SINGKAT WAKA HUMAS DAN SAPRAS

Nama                                                   : Sahidun Muarif, S.Pd, M.Eng

Nip                                                      : 197309202000031001

Tempat/Tanggal Lahir             : Klangenan/ 20/09/1973

Nomor Telf                                         : 081266206973

Jenis Kelamin                                      : Laki-laki

Agama                                                 : Islam

Latar Belakang Pendidikan                : S.2 Teknik Mesin

Alamat                                                : Lubuk Sikaping

 

 1. PROFIL SINGKAT KETUA PROGRAM KEAHLIAN TKRO

Nama                                                   : Junaidi, S. Pd

Nip                                                      : 197703232008011003

Tempat/Tanggal Lahir             : Alahan Mati/ 23/03/1977

Nomor Telf                                         : 085263763765

Jenis Kelamin                                      : Laki-laki

Agama                                                 : Islam

Latar Belakang Pendidikan                : S.2 Teknik Mesin

Alamat                                                : Simpang Alahan Mati

 

 1. PROFIL SINGKAT KETUA PROGRAM KEAHLIAN TITL

Nama                                                   : Neri Nofitri, S. Pd

Nip                                                      : 198004242008032002

Tempat/Tanggal Lahir             : Cupak/ 24/04/1980

Nomor Telf                                         : 085278235288

Jenis Kelamin                                      : Perempuan

Agama                                                 : Islam

Latar Belakang Pendidikan                : S.1/A.IV Pendidikan Teknik Elektro

Alamat                                                : Lubuk Sikaping

 

 1. PROFIL SINGKAT KETUA PROGRAM KEAHLIAN TKJ

Nama                                                   : Mice Rahmi, S. Kom

Nip                                                      : 198201022009012004

Tempat/Tanggal Lahir             : Bukittinggi/ 02/01/1982

Nomor Telf                                         : 081374462235

Jenis Kelamin                                      : Perempuan

Agama                                                 : Islam

Latar Belakang Pendidikan                : S.1/A.IV Sistem Informasi

Alamat                                                : Lubuk Sikaping

 

 1. PROFIL SINGKAT KETUA PROGRAM KEAHLIAN TAV

Nama                                                   : Rahmawati Azril, S. Pd

Nip                                                      : 198211212010012010

Tempat/Tanggal Lahir             : Pariaman/ 21/11/1982

Nomor Telf                                         : 082284542106

Jenis Kelamin                                      : Perempuan

Agama                                                 : Islam

Latar Belakang Pendidikan                : S.1/A.IV Teknik elektronika

Alamat                                                : Lubuk Sikaping

 

 1. PROFIL SINGKAT KETUA PROGRAM KEAHLIAN OTKP

Nama                                                   : Riza Harianda, S. Pd

Nip                                                      : 198211222009012003

Tempat/Tanggal Lahir             : Bukittinggi/ 22/11/1982

Nomor Telf                                         : 085272988282

Jenis Kelamin                                      : Perempuan

Agama                                                 : Islam

Latar Belakang Pendidikan                : S.1/A.IV Pend. Ekonomi

Alamat                                                : Bukit Tinggi

 

 1. PROFIL SINGKAT KETUA PROGRAM KEAHLIAN TBSM

Nama                                                   : Emera Rohman, S.T

Nip                                                      : 197408082014061001

Tempat/Tanggal Lahir             : Koto Kecil/ 08/08/1974

Nomor Telf                                         : 081266655453

Jenis Kelamin                                      : Laki-laki

Agama                                                 : Islam

Latar Belakang Pendidikan                : S.1/A.IV Teknik Mesin

Alamat                                                : Bonjol

 

 

...

FERI ANDRI, S.T, M.Pd.T

Bismillahirohmannirrohim Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh Alhamdulillahi robbil alamin kami panjatkan kehadlirat Allah SWT, dengan rahmat dan karunia-Nya lah akhirnya website sekolah…

Selengkapnya

TAUTAN